SZKOŁA PODSTAWOWA
im. mjra pil. JERZEGO ISZKOWSKIEGO
w TĘGOBORZY

33-312 Tęgoborze, ul. św.Floriana 18, tel/fax 18 444 90 19, 606 769 252   
email:
  szkolateg@gmail.com

Z dniem 1 września 2017 do Szkoły Podstawowej włączono byłe Gimnazjum
w Tęgoborzy, tworząc Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

Informacje o oddziałach gimnazjalnych  tutajwww.gim-tegoborze.iap.pl/


 

 

 Uwaga! W związku z reformą szkolnictwa
w roku szk. 2017/2018 zaszła koniecznośc dokonania zmian
w dokumentach szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 dokonano aktualizacji zapisów w Statucie Szkoły oraz Szkolnym Programie Profilaktyczno - Wychowawczym

NOWE DOKUMENTY:
Statut Szkoły oraz Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

Najważniejsze dokumenty określające zasady funkcjonowania szkoły oraz jej zadania w zakresie edukacji i wychowania to: 

STATUT SZKOŁY
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

 

 W zakładkach znajdziecie treść tych dokumentów.

 Zachęcamy uczniów do zapoznania się ze Statutem, a szczególnie dokładnie
z rozdziałami, w których
 opisane są zasady oceniania oraz prawa i obowiązki ucznia.
 

 

Odwiedzin :

powrót do strony głównej