SZKOŁA PODSTAWOWA
im. mjra pil. JERZEGO ISZKOWSKIEGO
w TĘGOBORZY

33-312 Tęgoborze, ul. św.Floriana 18,

tel: 18 414 05 20, fax: 18 414 05 30 (budynek A- budynek gimnazjum)

tel./fax 18 444 90 19 (budynek B)

email:  szkolateg@gmail.com

 Z dniem 1 września 2017 do Szkoły Podstawowej włączono byłe Gimnazjum
w Tęgoborzy, tworząc Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

 Informacje o oddziałach gimnazjalnych  tutajwww.gim-tegoborze.iap.pl/


 

Załącznik nr 1 do planu pracy szkoły:

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2019 /2020

Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zdarzenie – czynność

Termin

 

Organizacja roku szkolnego  

 

1.      Rozpoczęcie roku szkolnego;

 

2.      Zakończenie pierwszego półrocza;

 

3.      Termin klasyfikacji śródrocznej :

 

4.      Termin klasyfikacji rocznej

 

5.      Termin ferii zimowych;

 

6.       Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

 

7.       Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc;

 

8.      Rekolekcje wielkopostne;

 

9.      Egzamin próbny-  klasy ósme

 

10.  Egzamin ósmoklasisty;

 

11.  Uroczyste zakończenie  klas ósmych;

 

12.  Zakończenie roku szkolnego;

 

13.  Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

 

2.09.2019

 

24.01.2020

 

21.01.2020

 

19.06.2020

 

27.01.2020 - 9.02.2020

 

23.12.2019-31.12.2019

 

09.04.2020 - 14.04.2020

 

III 2020

 

I 2020

 

 21, 22, 23  IV 2020

 

25.06.2020

 

26.06.2020

 

26.06.2020

 

27.06.2020- 31.08.2020

 

Spotkania z rodzicami

 

1.      Spotkanie ogólne z rodzicami, wybory do rad klasowych i  Rady Rodziców

 

2.      Dni otwarte

 

3.      Zebrania wychowawców klas z rodzicami

 

4.      Zebrania dyrekcji z radą Rodziców

 

5.      Spotkania ogólne Dyrekcji z rodzicami

 

6.      Spotkania ogólne z rodzicami klas ósmych

 

 

 

 

12. 09.2019

 

 

Raz w miesiącu;

 

20 XI, 23 I,  28 IV

 

W ciągu roku szkolnego;

 

12 IX;  23 I;   26 VI;

 

23 I;  16 IV;

 

Zebrania Rady Pedagogicznej 

 

1.Zebrania rady pedagogicznej;

2.Zebrania rady Pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.

 

 

 

VIII, IX  i wg potrzeb

21 I 2020;  19 VI 2020;

Spotkania Dyrektora Szkoły z Samorządem Uczniowskim 

 

1.Zebranie SU z udziałem Dyrektora Szkoły- wybory do SU.

2. Wybory Zarządu SU.

3. Omówienie planu pracy.

4. Podsumowanie pracy za I półrocze i na  koniec roku szkolnego.

 

 

 

IX 2019

IX 2019

IX 2019

I, VI

Uroczystości szkolne i uczniowskie, spotkania i konferencje 

 

1. Udział w Narodowym Czytaniu „ Antologia Niepodległości”.

2. Uroczystość odpustowo-dożynkowa na Juście – udział społeczności szkolnej.

3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych – przyjecie ich w poczet społeczności szkolnej.

4.  Dzień Papieża Jana Pawła II

5.  Dzień Edukacji Narodowej- Dzień Nauczyciela.

6. Szkolne Święto Odzyskania Niepodległości. Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej

7. Zabawa andrzejkowa. 

8. Święto Szkoły- święto patrona szkoły;

8. Autorskie spotkania z ciekawymi ludźmi- podróżnikiem, twórcami ludowymi, samorządowcami, radnymi, posłami.

9. Konferencje popularnonaukowe ze świadkami historii.

10. Wigilie klasowe i szkolna.

11. Zabawa choinkowa.

12. Koncert Noworoczny- Jasełka

13. Św. Mikołaj dla dzieci niepełnosprawnych gminy Łososina Dolna.

14. Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi.

15. Dzień Babci i Dziadka.

16. Dzień Matki  i Ojca.

17. Dzień Dziecka i sportu szkolnego.

18. Europejski Dzień Języków Obcych.

19. Charytatywny Bal Dobrych Serc.

 

 

 

06 IX 2019

08 IX 2019

 

     X 2019

 

     X 2019

14 X 2019

 08 XI 2019

10 XI 2019

      XI 2019

  21 XI 2019 

 

W ciągu roku szkolnego

W ciągu roku szkolnego

XII  2019

I  2020

I 2020

 

XII 2019

I  2020; IV 2020

I  2020

V 2020

 VI 2020

IV 2020

II 2020

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne;

 

1.Organizacja wycieczki turystyczno-edukacyjnej do Włoch.

3.Wycieczka do Oświęcimia.

4.Rajd szkolny- z okazji Święta Szkoły.

5.Wyjazdy do teatru w ramach innowacji pedagogicznej.

6.Kinoszkoła- wyjazdy do kina Sokół.

 

 

 

 

VI 2020

VI 2020

 IX- X 2019

W ciągu roku szk.

W ciągu roku szk.

 

Koncerty i prezentacje artystyczno- naukowe;

 

1.Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

2.Festiwal kolęd i pastorałek połączony z jasełkami.

3. Spotkania z podróżnikiem, ciekawymi ludźmi.

 

 

 

10 XI 2019

       I 2020

W ciągu roku szkolnego

Szkolne konkursy różnego typu

 

1.Konkursy przedmiotowe dla uczniów klas podstawowych  organizowane przez MKO.

2. Konkursy tematyczne różnego typu i tematyki dla uczniów szkoły podstawowej

3. Udział w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym, rejonowym i powiatowym

 

 

W ciągu roku szkolnego

Społeczny przegląd warunków nauki i pracy. 

 

1.Przeglad szkoły po przerwie wakacyjnej.

 

 

 

 

VIII 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :

powrót do strony głównej