SZKOŁA PODSTAWOWA
im. mjra pil. JERZEGO ISZKOWSKIEGO
w TĘGOBORZY

33-312 Tęgoborze 128, tel/fax 18 444 90 19, 606 769 252   
email:
  szkolateg@gmail.com

Z dniem 1 września 2017 do Szkoły Podstawowej włączono byłe Gimnazjum
w Tęgoborzy, tworząc Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

Informacje o oddziałach gimnazjalnych  tutajwww.gim-tegoborze.iap.pl/


 

Strona główna -> Informacje RR

Rada Rodziców zadecydowała w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szk.2017/2018. Sla uczniów klas 0- VII wybrano ofertę firmy Interrisk w kwocie podstawowej 28 zł, z mozliwością zwiększenia składki do 36 zł w przypadku uprawiania przez dziecko sportów wyczynowych np. w klubie piłkarskim. Rodzice otrzymali broszurę ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia (kto jeszcze nie otrzymał, moze ją odebrac w sekretariacie szkoły).

Oddziały gimnazjalne przystapiły do ubezpiecenie przez inną, wybraną wcześniej firmę. 

Decyzją Rady Rodziców składka na potrzeby szkoły w roku szk. 2017/2018 została utrzymana w dotychczasowej wysokości tj:
  30 zł - najstarsze dziecko z rodziny w naszej szkole, 
  15 zł - drugie dziecko w naszej szkole,
  kolejne dziecko  w naszej szkole jest zwolnione od opłacania składki.

Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy Rodziców do dokonywania wpłat na Radę Rodziców, gdyż zgromadzony w ten sposób fundusz pomaga finansować potrzeby uczniów. 

Nr konta Rady Rodziców:  82 8805 0009 0046 0484 3000 0010
                                               

Pamiętaj! Wszystkie dzieci korzystają ze zgromadzonych pieniędzy!

 

 

 

 

 

Odwiedzin :

powrót do strony głównej