SZKOŁA PODSTAWOWA
im. mjra pil. JERZEGO ISZKOWSKIEGO
w TĘGOBORZY

33-312 Tęgoborze, ul. św.Floriana 18, tel/fax 18 444 90 19, 606 769 252   
email:
  szkolateg@gmail.com

Z dniem 1 września 2017 do Szkoły Podstawowej włączono byłe Gimnazjum
w Tęgoborzy, tworząc Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

Informacje o oddziałach gimnazjalnych  tutajwww.gim-tegoborze.iap.pl/


 

Strona główna -> O szkole

 

                                  Witamy na stronie 

Szkoły Podstawowej im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego
w Tęgoborzy

 

Szkołę prowadzi Urząd Gminy w Łososinie Dolnej  
w  powiecie nowosądeckim.


Aktualnie uczy się tu .... uczniów w 14 klasach I - VIII 
2 oddzia
łach
 przedszkolnych 
oraz 3 klasach gimnazjalnych

pod kierunkiem 40 nauczycieli 

 

Kierując się naszym mottem: 

 "WYCHOWYWAĆ TO ZNACZY  KOCHAĆ I WYMAGAĆ"

 staramy się, aby nasi uczniowie uczyli się w szkole, w której:

  • panuje przyjazna, pełna akceptacji atmosfera, a uczniowie czują się tu bezpiecznie
  • wspieramy wszechstronny rozwój i zdolności uczniów, gdzie każdy z nich może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości
  • promujemy idee naszego Patrona
  • wychowujemy w oparciu o wartości chrześcijańskie w duchu poszanowania godności każdego człowieka

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :

powrót do strony głównej