SZKOŁA PODSTAWOWA
im. mjra pil. JERZEGO ISZKOWSKIEGO
w TĘGOBORZY

33-312 Tęgoborze, ul. św.Floriana 18, tel/fax 18 444 90 19, 606 769 252   
email:
  szkolateg@gmail.com

Z dniem 1 września 2017 do Szkoły Podstawowej włączono byłe Gimnazjum
w Tęgoborzy, tworząc Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

Informacje o oddziałach gimnazjalnych  tutajwww.gim-tegoborze.iap.pl/


 

Strona główna -> Raport z ewaluacji problemowej

 Drodzy Rodzice!

Na przełomie maja i czerwca 2014   przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu przeprowadzana była w naszej szkole zewnętrzna ewaluacja problemowa.

Badanie odbywało się przy dużym współudziale rodziców , uczniów oraz partnerów szkoły, którzy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat pracy naszej placówki.
W tych dniach otrzymaliśmy oficjalny raport z ewaluacji, z którego jasno wynika, ze zauwazacie i doceniacie Państwo nasz trud wkładany w wychowanie i edukację Waszych dzieci.

Niniejszym pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udzial w ankietach, wywiadach i spotkaniach z wizytatorami. 

Z raportem mozna zapoznać się na stronie Kuratorium w Krakowie, podajemy link do odpowiedniej strony, gdzie nalezy wpisać rok szkolny 2013/2014, odszukać nazwę szkoły i otworzyć plik z raportem. (kliknij TUTAJ...)

Dyrektor Szkoły
Zofia Cięciwa

Odwiedzin :

powrót do strony głównej